Ben Ahmed, Somali’de terziyim. Afrika Hayat Derneği bana ücretsiz katarakt ameliyatı yaptırıncaya kadar kataraktım işime devam etmemi zorlaştırıyordu. Başarılı geçen operasyonun ardından görme yeteneğim düzeldi ve işime dönebildim.