Benin

6 Education Projects
7 Water Projects

Benin halkı, yoksulluk, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim gibi birçok zorlukla karşı karşıya. 3 milyondan fazla insanın insani yardıma ihtiyacı var ve AHAD olarak ülkede sağlık hizmetleri sağlamak, temiz su ve sanitasyona erişimi iyileştirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek için çalışıyoruz. Ekibimiz yerel toplulukla birlikte çalışarak, Benin halkının gelişmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişebilmesini sağlamakta kararlıdır.