Gana

Population: 31,072,940
Human Development Index:
1 Health Projects
3 Education Projects
190 Water Projects
5 Food Projects

Gana istikrarlı bir demokrasisi olmasına rağmen hâlâ yoksulluk, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim gibi büyük zorluklarla karşı karşıyadır. 7 milyondan fazla Ganalının insani yardıma ihtiyacı vardır, AHAD, sağlık hizmetleri sağlamak, temiz su ve sanitasyona erişimi iyileştirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek için yerel ortaklarla birlikte çalışıyor. Amacımız Gana’daki herkesin temel yaşam gereksinimlerine erişimini sağlamaktır.